Twój koszyk 0,00 zł brutto , 0 szt.

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, na przykład: 

  • Pisemnie na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie.
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepblowtherm.pl. 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
  • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Zdjęć i/lub materiału wideo uwidaczniających wadę. 

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza reklamacji - formularz do wydrukowania, wypełnienia i wysłania - pamiętaj jednak, że możesz też zadzwonić czy wysłać maila.

Copyrights © 2019 Narzędzia i sprzęt do lakierni, blacharni, warsztatu - SKLEPBLOWTHERM.pl, all rights reserved.
eCommerce: Codarius.com